Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh

ONG HO OI GI AM DNG
e oi Gi Sang Gi Am Lch Tai Moi a Phng
Chung Ta Khong Nen Can C Theo Gi ong Ho
V ieu Nay Tuy Thuoc Vao Gi Chnh Tr Hay
Hanh Chanh Hoac Theo Mua Cho Nen Chung Ta Phai
Can C Vao V Tr Cua Mat Tri Theo Quy c


Gi Chnh Ngo Trong Ngay
Tai Moi a Phng
c Xac nh Luc Mat Tri V Tr
Thang ng Ngay nh au

oi Gi Dng Sang Am
Mi Quy V Chon Gi e oi

 Gi:       Phut:     
       
 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.